ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΜΑΛΤΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΤΗΣ ΓΙΑ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΌΡΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΥΚΟΛΟ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΗΣ.ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ