ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΦΘΑΡΜΕΝΗΣ ΜΠ[ΑΝΙΕΡΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ