ΟΛΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΠΑΝΙΕΡΑΣ ΑΠΟ ΣΚΟΥΡΙΕΣ.ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΡΗΤΙΝΗΣ ΣΜΑΛΤΟΥ ΑΥΤΟΕΠΙΠΕΔΟΥΜΕΝΗΣ ΠΟΡΣΕΛΑΝΗΣ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.